Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Zanimljivosti:
 
ZAŠTO JE POGUBLJEN MEHMED-AGA DALAGIJA
05. 12. 2015.

Dalagija je stara, sarajevska bošnjačka muslimanska porodica. Prvi pomen Dalagija nalazi se u jednom hudžetu, s početka 18. stoljeća. U “Nekrologiju” Mula Mustafa Bašeskija pominju se Mehmed i Mula Mustafa Dalagija.

Duže od 150 godina porodica Dalagija imala je kuću u Havadže Kemaludinovoj mahali (u sadašnjoj Kulovića ulici). Također su posjedovali kuće u Džininoj ulici i Ulici Mehmed-paše Sokolovića. Najpoznatiji među starim Dalagijama je Mehmed-aga. Bio je obrazovan čovjek; dobar poznavalac orijentalnih jezika. Nakon ulaska autrougarske vojske u Sarajevo, 19.8.1878. godine osuđen je na smrt i pogubljen na Gorici, stoga što je uoči početka otpora okupacionim trupama, najavio poseban vaz u Begovoj džamiji.

U našem vremenu djeluje radiolog i medicinski pedagog profesor doktor Faruk Dalagija (Sarajevo 1942), predsjednik Udruženja radiologa , te autor više naučnih i stručnih radova iz oblasti radiologije, eseja posvećenog Konradu Rentgenu.  

(Valerijan Žujo: “Leksikon Sarajeva”, Mediapress Sarajevo, 2009.)

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti  
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio