Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Zanimljivosti:
 
PREZIMENA IZ GRUNTOVNE KNJIGE HARDOMILJE
18. 11. 2014.


Prezimena sačuvana u nazivima pojedinih zemljišnih čestica ispisali smo iz gruntovne knjige k.o. Hardomilje, kotara Ljubuški sv.l., koju je ustrojila Austrija 1887. godine i iz novoga zemljišnog operata sastavljenog nakon snimanja iz zraka 1974. godine. Uz to, na više se strana našlo spomena prezimena nekadašnjih žitelja Hardomilja, pa ćemo te razne pabirke iz prošlosti skupiti na jedno mjesto, a mi iznosimo ono što nam je do sada bilo poznato od tih prezimena:

Bezer - U razdoblju od 1857.-1862. godine nalazimo prezime Bezer u humačkim maticama nekoliko upisa krštenja i jedan upis smrti s naznakom prebivališta u Hardomilju, a zapravo su nastanjeni u susjednoj Teskeri.

Brzović - U Opuzenu se 1733. godine spominje Manda Brzović, kći Tomina iz Hardomilja a sada žena Ante Bitunjevića iz Broćna. Prezime nije ostavilo nikakvog traga u hardomiljskoj toponimiji niti na bilo koji drugi način. Osim na Hardomilju, nikakva mu spomena ne nađosmo ni u okolnim selima s obje strane granice. Prezime, kao brojno i od starine, nalazimo u omiškoj okolici (1725. Zvečanje; 1948. Svinišće), odakle je najvjerojatnije naselilo Šujicu kod Duvna.

Čorapina - U popisu biskupa Dragićevića 1742. godine spomenut je kao hardomiljski žitelj Nikola Čorapina sa pet članova obitelji. Pod imenom su Čarapina nastanjeni bili 1948. godine u nekim selima susjedne Dalmacije, naprimjer, Borovcima l5 članova u tri kuće,  i Novim Selima 16 članova u dvije kuće. Tu, u Boravcima se 1774. godine nalazi upisan Petar Čorapina, sin pokojnog Nikole s četvero ukućana. Petar bi mogao biti potomak onoga hardomiljskog Nikole iz 1742. godine. Inače, smatramo da im je starina selo (danas općinsko središte) Grude gdje su u to doba upisani s oblikom Čorapović. Godine 1709. nalazimo u Zminovu (dio Muća Gornjega) Ivana Čorapovića s naznakom da je odselio u Tursku.

Dugandžić – Zabilježen samo jedan upis ovoga prezimena iz 1883. godine.

Grubišić -  Godine 1719. zapisano je vjenčanje Grgura Grubišića s Hardomilja.

Ilić - Prije današnjih Ilića, još krajem XVIII. stoljeća nalazimo im spomena na Hardomilju.

Jujćević - U Opuzenu se 1733. godine spominje Matija kći Jakova Jujćevića iz Hardomilja, a žena Nikole Vukovića s Jasenice. Gdje nestaše ili se nekako drukčije prozvaše, tko zna? Prezime slično ovome (Jujnović) postoji od starine u Kozici kod Makarske.

Jurković - Godine 1809. je Anti Jurkoviću prigodom vjenčanja Ivom Rupčić kao mjesto prebivališta navadeno Hardomilje. Isti par se poslije spominje na Zvirićima odakle Ante u stvari i jest.

Kustura - U popisu iz 1742. godine zapisano je na Hardomilju kućanstvo Filipa Kusture sa 10 članova. Ovome prezimenu ne nađosmo više upisa u vezi s Hardomiljem, ali mu ostade trag u nazivu lokaliteta Kusturovača (Kustrovača) koji se nalazi na Teskeri na samoj granici s ovim selom, gdje je im je najvjerojatnije bilo stanište. To se prezime od davnina spominjalo u Pojezerju (još 1699. godine), odnosno još ranije u Novim Selima, ali ga danas ni tamo više ne nalazimo, nego u okolici Imotskoga. U Dicmu u Krušvaru (banderija Pavla Bilandžića) spominju 1709. godine Vid, Tadija i Ivan Kustrić, sva tri od različitih roditelja, čiji bi potomci mogli biti Kuštre i Kusturići u sinjskoj okolici.

Kozina - Osim današnjeg roda Kozina, na Hardomilju je u prošlom stoljeću živjela još jedna obitelj ovoga imena. Nešto prije 1850. godine sa Bijače je doselio Jakov Kozina koji se oženio iz Dobroga Sela od Selaka. Imanje mu se nalazilo kod Mandića kuća. Za prve Jugoslavije odselili su na materin¬stvo u D. Selo, a ovdašnje su imanje održavali sve do nedavno. Nadimak im je bio Dubak.

Pavlović (Prasac) - Krajem 18. stoljeća, točnije 1787. godine na Hardomilju se pojavljuje bračni par Prasac: Grgo i Cvita, rođena Dragojević kojima se tu rada dvoje djece, da bi im se od 1792. kao prebivalište navodili Rašljani. Moguće je da su oni bili na Hardomilju i kada se navode pod Rašljanima, jer dok je glavnina žitelja stanovala u brdu za one koji bi se naselili u njegovu podnožju uz rijeku često bi se kao prebivalište navodilo selo s druge strane rijeke – Rašljani, odnosno Vitaljina. Uz ili mjesto Pavlović, često se u prošlosti navodi Prasac, koje ipak nije preraslo u pravo prezime. Matica im je u Međugorju i gdje god su odseljavali do početka ovoga stoljeća, a to je bilo na puno strana, ponijeli bi i nadimak (prezime) Prasac.

Turudić - Krajem 18. stoljeća nekim je slučajem zapisano krštenje Jure Turudića, sina Nikolina i Joze Dugandžić. Inače, matica roda Turudić je Služanj u Broćnu.

Vištica - Ovo prezime nalazimo ovdje već 1742. godine kada je zapisano kućanstvo Luke Vištice sa devet članova. Kako se u sljedećem biskupskom popisu iz 1768. godine ne spominje selo Hardomilje, bilo bi moguće da baš njemu pripada obitelj Nikole Vištice sa tri člana koja je tada zapisana u susjednoj Bijači. Sljedeći im je spomen u tom mjestu tek iz 1809. nakon čega slijedi još pet-šest upisa s istim prebivalištem da bi od 1816. godine započelo upisivanje Vitaljine kao prebivališta, što je na kraju i prevladalo. Čini nam se da oni nikad nisu ni stanovali u brdu već negdje bliže rijeke uz put, koji im je služio kao veza za Neretvu iz njihove matice u Veljacima. Potomci onih koji se u počeku navode na Hardomilju žive danas na Vitaljini, susjednom selu preko rijeke.

Vulić - Kao stanovnik Hardomilja 1701. godine je spomenut Ivan Vulić koji te godine udaje kćer Oršulu za Juru Čelkovića iz Klobuka. Još prije, 1691. godine upisano je krštenje Pavla sina Jure Vulića i žene mu Luče iz Domilja. Juru i ženu mu Luču nalazimo kasnije u Kljenku, ukoliko Domilje nije neki zaselak u tom kraju.

Vukojević - Prije današnje obitelji ovoga prezimena imamo s kraja prošloga i početka ovoga stoljeća nekoliko njihovih upisa na Hardomilju. Ovaj rod iz Vašarovića imao je još za turske vlasti svoje staje i imanje na Hardomilju, pa mu spomen nalazimo i u starom zemljišniku.

Zelić - Ovaj rod živi u Teskeri odakle je doselio iz Seoca u Dalmaciji gdje se preživao Matić, a 1861. godine upisano im je jedno krštenje s naznakom da su iz Hardomilja, vjerojatno pogreškom.

Na Hardomilju danas živi 16 rodova različitog prezimena.To su: Bandur, Boraš, Bubalo, Ćuže, Gadže, Grbavac, Ilić, Jelinić, Kravić, Mandić, Miloš, Rupčić i Vukšić, te Kozina, Markanjević i Vukojević koji su kao domazeti došli poslije Prvoga svjetskog rata. Do unatrag četvrt stoljeća većina rodova je stanovala u brdskom dijelu sela, gdje su do danas ostale samo po jedna obitelj Grbavaca i Bandura.

(Preuzeto sa portala Hardomilje.info)

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti  
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio