Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Zanimljivosti:
 
ZNAČENJE MUSLIMANSKIH IMENA
03. 07. 2011.

Muslimanska imena imaju korijen u arapskim, turskim, perzijskim ili nekim drugim riječima. Šta ona znače, pogledajte u tekstu koji slijedi:

ABADIN - vidi: Abidin
ABAS, ABAZ (ar) - lav, veoma namršten
ABDIJA - vidi: Abdulah
ABDULAH (ar) - Allahov rob, sluga, izvorno: Avdulah, Abdija, Avdan, Avdija, Avdo,
ABDULATIF (ar) - rob Dobrog
ABDULAZIZ (ar) - rob Moćnog
ABDULBAKIJA (ar) - rob Vječnog
ABDULBASIT (ar) - rob Onoga koji u izobilju dijeli svoje darove
ABDULDZELIL (ar) - rob Uzvišenog, Veličanstvenog
ABDULFETAH (ar) - rob Onoga koji otvara vrata dobra i sreće
ABDUKGANI (ar) - rob Imućnog
ABDULGAFAR (ar) - rob Onoga koji mnogo prašta
ABDULHAJ (ar) - rob vječito živog
ABDULHALIM (ar) - rob Dobroćudnog
ABDULHAK (ar) - rob Istine, Pravde
ABDULHAMID (ar) - rob Hvaljenog
ABDULKADIR (ar) - rob Moćnog
ABDULKERIM (ar) - rob Plemenitog
ABDULMEDZID (ar) - rob Časnog, Plemenitog, Slavnog
ABDULMELIK (ar) - rob Gospodara
ABDULMUMIN (ar) - rob Onoga koji daje sigurnost
ABDULVEHAB (ar) - rob Onoga koji mnogo dariva
ABDULVAHID (ar) - rob Jedinog
ABDURABIM (ar) - rob Milostivog
ABDURAHMAN (ar) - rob Blagoga
ABDUREZAK (ar) - rob Onog koji daje nafaku
ABUSAMED (ar) - rob Onoga na koga se svako obraća
ABDUSELAM (ar) - rob Onoga koji je čist od svake mane i ograničenja
ABDUSETAR (ar) - rob Onoga koji pokriva mane i grijehe
ABEDIN - vidi Abidin
ABEG (tur) - bijeli beg
ABID (ar) - pobožan
ABIDIN (ar) - pobožni Izvorno:ABADIN, ABEDIN, ABUDIM - vidi Abidin
AĆIF - vidi Akif
ADALET (ar) - pravedan, čestit
ADEM (st.hebr.) - zemlja, zemni prah
ADEMDIN (ar) - komponovano od Adem i din - vjera
ADIL (ar) - pravedan, pošten, čist. Izvorno: Ado
ADNAN (ar) - ime legendarnog praoca Arapa, ime arap. Plemena iz Hidžasa
ADO - vidi Adil
ADVAN (ar) - brz, skakač
ADUL (tur- per) - bijela ruža, bijeli cvijet
AFAN (ar) - čestit, pošten, čedan, pun vrline
AGAN (izv.od turc. aga) – gospodar, prvak, zapovjednik, veleposjednik, Gazda. Izvorno: Aganlija, Ago, Agica, Aguš
AGANLIJA - složeno ime od Agan i Alija
AGICA - vidi Agan
AGIB (ar) - divan, čudesan, neobičan
AGO - vidi Agan
AGUS - vidi Agan
AHMAš - vidi Ahmed
AHMED (ar) - veoma pohvaljen, najpohvaljeniji. Izvorno: Ahmaš, Ahmetaš, Ahmica, Ahmić, Ahmedan, Ahmo
AHMEDAN - vidi Ahmed
AHMETAŠ - vidi Ahmed
AHMICA - vidi Ahmed
AHMIĆ - vidi Ahmed
AHMO - vidi Ahmed
AID (ar) - posjetilac, gost
AJAS (ar) - lav
AJDIN (tur) - sjajan, svetao, jasan, srećan. Izvorno Hajdin
AJET - vidi Ajetulah
AJNIJA (ar) - pravi, nepotvoreni, izvorni
AJNUR (tur-ar) - mjesečev sjaj, svjetlost
AJVAZ (tur) - muško vlastito ime
AKIF, AĆIF (ar) - povučen, samotan, privržen, marljiv, uporan, ustrajan
AKIL (ar) pametan, razuman
ALADOZ (ar-tur) - komponovano od Ali i doz - oko
ALAJBEG (tur) zapovjednik spahija u sandžaku
ALAUDIN (ar) - uzvišenost vjere
ALADIN,ALDIN (ar) - uzvišenost, slava vjere
ALE - vidi Alija
ALEČKO - vidi Alija
ALEM (ar) - velikan, glavni, putokaz, zastava
ALEMDAR (ar-tur) - bajraktar, zastavnik
ALI - vidi Alija
ALIDŽAN (ar-per) komponovano od Ali i džan - duša
ALIJA, AGANALAGA (ar) - visok, prvorazredan, izvrstan, odličan, plemenit, Izvorno: Ale, Alečko, Ali, Aljo, Aljuš
ALIJUDIN (ar) - visok, vrstan, vanredan (u vjeri)
ALIM (ar) - naučnik, koji je obrazovan
ALIOSMAN – dvojno ime: Alija i Osman  
ALIRIZA – dvojno ime: Alija i Riza
ALISIRAH (ar) - visokog morala. odgojen, vaspitan
ALIšAN (per) - uzvišeni car, vladar
ALIŠAH (per) - uzvišeni car, vladar
ALJO - vidi Alija
ALJUš - vidi Alija
ALMAS, ELMAS (ar) - dijamant, dragulj
ALMIR (ar) - zapovjednik, princ, vladar
AMMAR (ar) - dugoživotni
AMEL (ar) - rad, aktivnost, djelo
AMIL (ar) radnik, trudbenik
AMIR (ar) - zapovjednik, naredbodavac, ukućanin, napredan, bujan
AMSAL (ar) najbolji, najuzorniji, najzdravlji
ARIF (ar) - razborit, oštar, poznat, upućen
ARSLAN (ar) - lav, heroj, junak
ASAD (ar) - najsrećniji, najuspješniji
ASAF-ASIF (ar) - tužan, osjetljiv, koji se često kaje
ASIM (ar) - zaštitnik, branilac, koji svoju neporočnost čuva
ATAULAH (ar) - dar Božiji
ATIF (ar) - milostiv, saosećajan. Izvorno: Ato, Tifo
ATIK (ar) - plemenit, pušta na slobodu
ATMADž – m. vlastito ime
ATO – vidi Atif
AVAM (ar) - plivač, koji dobro plovi, pliva
AVDIJA - vidi ABDULAH
AVDULAH (ar) vidi:Abdulah
AZAM (ar) - najveći, najznačajniji
AZAUDIN (ar) - utjeha vjere
AZEM (ar) - velik, ogroman
AZER (ar) - vatra, oganj
AZIB (ar) - neženja, neoženjen
AZIM (ar) - onaj koji odlučuje, odlučan
AZIZ (ar) - moćni, dragoceni, omiljeni

BADRAUDIN (ar) - sjaj vjere
BADEM (per) - drvo i plod iz porodice ruža
BAHIR (ar) mornar, mornarski. Izvorno: Bahro
BAHRIJA (ar) - pomorac, mornar
BAHRO – vidi Bahrija
BAHRUDIN (ar) - onaj čije je znanje o vjeri veliko poput mora
BAHTIJAR (per) – srećan čovjek, srećko. Izvorno: Bahtija, Bahto
BAJAZIT (ar) - Jezidov otac, otac onoga koji se povećava, raste
BAJEZID (tur) - otac Jezidov
BAJRAM (tur- per) - ovo ime bi se davalo djetetu koje se rodi na taj praznik. Izvorno Bajro
BAJRO - vidi Bajram
BAKIR (ar) - ranoranilac, proučavalac, oštar
BALABAN (tur) – krupan, nezgrapan čojek
BALI (ar) - pametan, uman, starinac
BARAK (ar) – blještav, prozračan, sjajan
BARIZ (ar) – istaknut, javan, vidan. Izvorno Beriz
BEKIR, BEĆIR, (ar) – ranoranilac, prvo dijete, prva proljećna kiša
BEDRIJA (ar) – pun mjesec, uštap, preteča nečega
BEDRUDIN (ar) - punilo vjere
BEGAN - naša kovanica izvedena iz tur. Riječi beg Izvorno Bego
BEGTO - vidi Bektaš
BEHADIR (per) - hrabar, smion, snažan
BEHAIJA – krasni, ljepotan
BEHADIL (per) – ljepota srca, duše
BEHADIR (per) – hrabar, smio, snažan
BEHAUDIN (ar) – ukras vjere (Islama). Izvorno Behudin
BEHDžET (ar) – ljepotan, ljepota, sjaj. Izvorno Behdžo
BEHLUL (ar) – nasmijan, darežljiv, veseo
BEHMEN (per) - prijatelj
BEHRAM (per) Mars (planeta)
BEJTULAH (ar) - Božija kuća, Kaba
BEKTAŠ, BEGTAŠ (per) – Vršnjak. Izvorno: Begtan, Beg(k)to
BENJAMIN (st. heb) - sin sreće i radosti
BERHEM – vidi Behram
BERIN (per) – najbolji, najviši
BERIZ (ar) - jasan, istaknut, ugledan
BESIM (ar) - nasmijan, veseo
BESIR (ar) - donosilac radosne vijesti
BEŠARET (ar) – veselost, radovanje, nagovještaj vesele vijesti
BEŠIR (ar) – onaj koji donosi radosnu vijest
BEŠLAGA (tur) – zapovjednik odreda Bešlija (plaćena konjica)
BILAL (ar) - svjež, prvi mujezin u doba Muhammeda, a.s., natapanje
BURHAN (ar) – jasan dokaz, očit, što se ne da osporiti
BURHANUDIN (ar) – dokaz vjere

ĆAMIL, ĆAZIM, ĆEMAL, KEMAL, ĆERIM, (ar) - potpun, savršen, zreo
ĆAZIM, KJAZIM (ar) – staložen, ćutljiv, koji se savladava u ljutnji
ĆEJVAN (per) – onaj koji čuva visoki položaj
DAMAD (per) - mladoženja, zet
DAUT – ime Božijeg poslanika (Davud)
DEDAGA – vlastito ime nastalo od dedo i aga
DEHRIJA (ar) – slobodouman, ateista
DEMIR (tur) - gvozdeni, željezni
DERVIŠ (per) - skroman i pobožan čovjek
DILAVER (per.) - hrabar, vrijedan, odvažan
DILBER (per.) - dražestan, dragi, voljen
DURAK (tur) - stalan, čvrst

DŽABIR (ar) – onaj koji namiješta (kosti), ublažava, previja ranu
DŽAFER (ar) – mala rijeka, potok. Izvorno Džafo
DŽAHID (ar) - marljiv, oprezan
DŽANAN (per) - voljen, ljubljen, drag
DŽAVID (ar) - darežljivi
DŽEBRAIL (ar) – Božiji čovek, Božiji vojnik, melek preko koga je Muhammedu, a.s. došla Božija objava
DŽELALIJA (ar) – veličanstveni, veliki, moćni. Izvorno Dželal
DŽELALUDIN (ar) – veličanstvo, uzvišenost vjere (Islama)
DŽENAN (ar) - srce, duša
DŽEMAL (ar) - lijepota, lijepo ponašanje
DŽEMALUDIN (ar) - ljepota vjere. Izvorno: Džemal, Džemo
DŽEMALIJA (ar) – lijep, estetski. Izvorno Džemal
DŽEMIL (ar) - lijep, krasan, ljubak
DŽEMŠID (per) – sjajni, divni Džem
DŽEVAD (ar) - darežljiv, velikodušan, plemenit
DŽEVDET (ar) - dobrota, izvrsnost, djelotvornost
DŽEVLAN (ar) – lutalica, čovjek koji je svakome od koristi
DŽIHAD (ar) – borba, sveti rat
DŽIHAN (per) – svet
DŽUHEJR (ar) – glasno govoriti, podići glas

ĐULIZAR (per) – ružičnjak
ĐULAGA (per-tur) – naša kovanica izvedena od riječi đul = ruža i aga
ĐULBEG (per-tur) – naša kovanica izvedena od riječi đul = ruža i beg
ĐUZEL (tur) – lijep, ugodan

EBUBEKIR (ar) - otac Bekrov
EDAH (ar) – vršenje, obavljanje, interpretacija
EDBER (ar) - najčvršći, najsnažniji, jedar
EDHEM (ar.) - crn, vran, crnkast
EDIB (ar.) - odgojen, vaspitan, uljudan, obrazovan
EDIN (ar) – vlastito ime izvedeno od din = vjera, religija, takođe znači autoritet
EFRAIM (st.heb) – rodan, plodan
EHLIMAN (ar) - vjernik
EJUB (star.Hebr.) - koji se kaje, progonjen
EKBER (ar) – veoma veliki, krupan
EKREM (ar) - najplemenitiji, najpoštovaniji, najugledniji
ELDAR (azer-per) – vladar, gospodar
ELMAS – vidi Almas
ELMEDIN (ar) - građanin, kulturan; vjeri odan
ELVEDIN (ar) - dar, poklon, dobročinstvo vjere
EMANULAH (ar) - Božija milost, sigurnost
EMIN (ar) - vjeran, miran, siguran, pouzdan, čestit
EMIR (ar) - vođa, princ, vladar
ENES (ar) - druželjubiv, prijazan, ljubazan
ENIS (ar) - drug, prijatelj
ENSAR (ar) – pomagači, pomoćnici, pristalice
ENVER (ar) - lijep, sjajan, blistav, jasan
ERMIN – nepravilno od Jermen
ERTOGRUL, ERTURAL (tur) – pravi muškarac
ESAD (ar) - najsrećniji, najuspešniji
ESED (ar) – lav. Izvorno Asad
ESMIN – vidi Jasmin
ESVED (ar) – crn, tamne boje
EŠREF (ar) – najugledniji, cijenjen
EVHAD (ar) – jedini, jedinstveni
EZHER (ar) - čovjek blistava lica, najupadljiviji, najizrazitiji
EZIB (ar) - visok , vitak

FADIL, FAZLIJA (ar) - izvrstan, odličan, zaslužan, istaknut. Izvorno Fadlan
FAHIM (ar) - koji razume-shvata
FAHIR, FAHRO, FAHRUDIN, FAHRIJA (ar) - ponosan, gord, hvalisav
FAHRET (ar) - ponos, slava, čast
FAID (ar) - siguran, darežljiv
FAIK (ar) - odabran, izabrsn, nadmoćan, superioran
FARIK (ar) - onaj koji razlikuje dobro od zla
FARIS (ar) - jahač, konjanik, vitez
FARUK (ar) - koji zna razlikovati istinu od laži, uviđajan
FAZLIJA (ar) - ij, vrstan. Vidi Fadil
FEHAD (ar) - dreser, vlasnik geoparda
FEHIM (ar) - razuman, bistar
FEHMIJA - vidi Fehim
FEJLEM (ar) - gorostas, duge kose, velika vojska
FEJSAL (ar) - sudac, vladar, britka sablja
FEJZO (ar) - Allahova milost, darežljivost. Vidi Fejzulah
FERHAD (ar) - koji pobjeđuje, bistar, pametan
FERHAT (ar) - radost, veselje
FERID (ar) - posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporediv
FERIK (ar) - general, komandant divizije
FERIZ (ar) - srećni, srećko
FETAH (ar) - osvajač, sudac
FEVZIJA (ar) - spaseni, srećni
FIKO - vidi Šefik
FIKRET (ar) - misao, ideja, pojam, utisak
FIKRIJA (ar) - pametan, mudar
FIRDUS, FIRDUZ (per) - Raj / Džennet
FUAD (ar) - srce, um, razum, duh, duša

GALIB (ar) - koji savlađuje, pobjednik, dominantan
GANIB (ar) - obogaćen obilnim plijenom
GANIJA (ar) - bogat, imućan. Izvorno Gano
GANO - vidi Ganija

HABIB (ar) - drag, voljen, ljubimac
HADŽAN - naša kovanica nastala od riječi hadžija. Izvorno Hadžo
HAFIZ (ar) - koji čitav Kur`an zna napamet, zaštitnik
HAIM (ar) - ludo zaljubljen
HAJDAR (ar) - lav
HAJDIN - vidi Ajdin
HAJRIJA (ar) - dobri, srećni
HAJRO, HAJRUDIN (ar) - dobrotvoran, izvrstan u vjeri, sreća vjere
HAJRULAH (ar) - Božije dobro
HAKIJA (ar) - istinit, pravi, strog
HAKIM (ar) - sudac, guverner, odlučan
HALDUN (ar) - vječan
HALID (ar) - trajan, krepak, snažan, čio.
HALIL (ar) - vjeran prijatelj, srce, koplje, sablja. Izvorno Halko
HALIM (ar) - blag, strpljiv, pažljiv, obazriv
HALIS (ar) - iskren, istinit
HALKO - vidi Halil
HAMDIJA, HAMED (ar) - hvaljen, pohvaljen. Izvorno Hamdo
HAMID (ar) - Bogu zahvalni
HAMO - vidi Muhammed
HAMZA (ar) - lav
HANEFIJA (ar) - ortodoksan, pravovjeran. Vlastito ime izvedeno od Hanefije - pristalice šerijatske pravne škole
HARIS (ar) - čuvar, nadzornik, lav, ratar
HARKAN (ar) - budan, koji bdi noću
HASAN (ar) - lijep, ljubak, krasan, izvrstan. Izvorno Hase, Haso, Hasko
HASIB (ar) - cijenjen, poštovan, uvažen, ugledan, plemenit
HAŠIM (ar) - onaj koji drobi, mrvi hljeb
HAZIM (ar) - razborit, pouzdan, odlučan, čvrst,
HAZIR (ar) - oprezan, budan
HIDAJET (ar) - onaj koji upućuje na pravi put
HIFZIJA (ar) - sačuvan, zaštićen. Izvedeno: Himzija, Hivzija, Hifzo, Hivzo, Himzo
HIKMET (ar) - mudar, filozof
HILMIJA (ar) - blag, obazriv, strpljiv. Izvorno Hilmo
HIMZIJA - vidi Hifzija
HIMZO - vidi Hifzija
HIŠAM (ar) - darežljiv
HRUSTAN, HRUSTEM, HRUSTO - vidi Rustan
HUJDUR (ar) - lav, nadimak hadđi Alije
HULUSIJA (ar) - iskreni, čisti
HUREM (per) - veseo, srećan, dobar
HURŠID (per) - Sunce. Izvorno: Rušid, Ruško
HUSEIN (ar) - ljepuškast, ljubak. Izvorno: Huso, Husika, Husin, Husica
HUSNIJA (ar) - lepotan. Izvorno Husno
HUSO - vidi Husein
HUSREF, HUSREV (Per) - vladar, car

IBIŠ - vidi Ibrahim
IBRAHIM (ar) - otac naroda, mnoštva. Ime Božijeg poslanika. Izvorno Ibro,
Ibrica, Ibran, Ibiš
IBRIŠIM (tur) - svilen konac, svila
IBRO - vidi: Ibrahim
IDRIS, IDRIZ (ar) - pronicatelj, apokaliptičar. Ime Božijeg poslanika
IFET (ar) - nevin, čedan
IHSAN (ar) - milost, dobročinstvo. Izvorno Ishan
IKBAL (ar) - sreća, uspjeh
ILDERIN (tur) - munja
ILHAMIJA (tur) - sugestija, nadahnuće, inspiracija
ILHAN (ar) - melodija, kompozicija
ILJAS - Ime Božijeg poslanika
IMADUDIN (ar) - stub, oslonac vjere
IMŠIR (per) - brat po mlijeku. Izvorno Ibšir
IRFAN (ar) - poznavalac, onaj koji je upućen. Izvorno Arfan
IRHAD (ar) - čist, opran
ISA - ime B. Poslanika. Izvorno Iso
ISAM (ar) - čist, suzdržljiv od mana
ISAMUDIN (ar) - čistoća vjere
ISFENDIJAR (per) - muško vlastito ime
ISHAK, ISAK (ar) - muško vlastito ime, sin Božijeg poslanika Ibrahima a.s.
ISHAN - vidi Ihsan
ISLAM (ar) - odanost, predanost; vjeri odan
ISMAIL, ISMAJIL (ar) - Bog čuje, uslišio je. Muško vlastito ime, sin Božijeg poslanika Ibrahima a.s. Izvorno: Smail, Smajo, Smaiš
ISMET (ar) - nevin, sačuvan od grijeha
ISO - vidi Isa
IZEDIN - vidi Izudin
IZET (ar) - moć, sila, ugled, uticaj, slava. Izvorno Izo
IZUDIN (ar) - snaga, slava vjere. Izvorno Izedin

JAHJA (ar) - ime Božijeg poslanika. Izvorno: Jahija
JAKUB (ar) - muško ime, sin Isaa a.s., a otac Jusufa a.s.
JAKUT (per) - rubin, safir
JASIN (ar) - naziv 36. kur'anske sure, muško vlastito ime
JASIR (ar) - mali, neznatan, lak, jednostavan
JASMIN (per) - vrsta cvijeta. Izvorno Esmin
JAŠAR (tur) - živjeti
JESAR (ar) - bogatstvo, udobnost, lijeva strana
JEZID (ar) - muško vlastito ime
JUNUZ, JUNUS - ime Božijeg poslanika, onaj koji je tužan
JUSUF - ime Božijeg poslanika

KABIR (ar) - velik, ogroman, važan
KADIR (ar) - sposoban, moćan, jak
KADRIJA (ar) - sposoban, vrijedan, predodređen, vezan za sudbinu
KAHRIMAN (per) - junak
KAHRO - vidi Kahriman
KAID (ar) - vođa, zapovjednik
KAPLAN (tur) - tigar
KASEM (ar) - zakletva
KASIM (ar) - delitelj, raspoređivač, planer
KAZANFER (ar) - lav, junak. Pravilno Gadanfer
KEMAL, ĆEMAL (ar) - savršen, zreo. Izvorno: Kemo, Ćemo, Kemica
KEMALUDIN (ar) - savršenstvo vjere
KENAN (ar) - skriveni, tajni
KERIM (ar) - plemenit, velikodušan, srdačan
KJAMIL - vidi Ćamil
KJAŠIF - vidi Ćašif
KJAZIM - vidi: Ćazim
KURT (tur) - vuk
KURTALIJA - dvojno ime: Kurt i Alija

LATIF (ar) - fin, nježan, drag, blag, srdačan
LEBIB (ar) - pametan, pronicljiv
LUKMAN - muško vlastito ime, ime starog mudraca i pisca basni
LUTFIJA, LUTVO (ar) - dobroćudni

MADŽID (ar) - slavan, plemenit, velikodušan. Izvorno Medžid
MAHFUZ (ar) - zapamćen, sačuvan
MAHIR (ar) - vešt, okretan, iskusan
MAHMUD, MAHMUT, MAHO (ar) - pohvaljen, hvale vrijedan
MAID (ar) - sofra, jelo, gozba
MAKBUL (ar) - simpatičan, prihvatljiv, sasvim moguć
MAKSUD (ar) - traženi, željeni, cilj, značenje
MALIK (ar) - posjednik, vladalac. Izvorno: Malić, Malkan
MALKOČ (tur) - Junak
MAŠO - vidi Mahmud
MAZHAR, MASHAR (ar) - prikazivanje, spoljašnjost, izgled, manifestacija
MEBRUK (ar) - blagosloven
MEDAGA - Izv. Od hip. Medo (Ahmed) i aga
MEDUBESER (ar) - dalekovidi
MEDŽID - vidi Madžid
MEHDIJA (ar) - vođa, voditelj
MEHMED, MEHMEDALIJA (ar) - mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen
MEMDUH (ar) - hvaljen
MEMIJA, MEMO - vidi Mehmed
MEMUN (ar) - srećan, uspješan, na kojeg se može osloniti
MEMNUN (ar) - zadovoljan, priznat, blagodaran
MEMSUD (ar) - jak, vitak, lijep
MENSUR (ar) - pobjednik, pobjedonosan, pomoć
MERDAN (per) - hrabar, odvažan, plemenit
MERDŽAN (ar) - korali, biseri
MERSAD (ar) - plemenit, osmatračnica
MERSUDIN (ar) - luka vjere
MERZUK (ar) - opskrbljen, koji ima sve što mu je neophodno
MERVAN (ar) - stanovnik pokrajine Merv
MESRUR (ar) - veseli
MESUD (ar) - srećan, blažen, uspješan. Izvorno: Mesudija, Sudo
MEŠA, MEŠAN, MEŠKO - vidi Mehmed
METIN (ar) - čvrst, jak, trajan
MEVLUDIN (ar) - prijatelj, rođenje vjere
MEVSUD (ar) - čvrst, solidan
MEZID (ar) - uveličan
MIDHAT (ar) - pohvaljeni. Izvorno Midho
MIHRAN (ar) - med, pčela
MIKDAD (ar) - muško vlastito ime
MIRALEM (ar) - zapovjednik na zemlji
MIRAT (ar) - ogledalo
MIRZA, MIRSAD (ar) - princ, pisar, sekretar, obrazovan
MIRSAD - vidi Mersad
MUAMER (ar) - dugovječan, koji dugo živi
MUAZ (ar) - zaštićen
MUBAREK (ar) - blagosloven
MUBEDŽEL (ar) - veličanstven, poštovan, cijenjen
MUDŽAHID (ar) - borac za pravo djelo
MUDŽAVID (ar) - darežljiv, susretljiv
MUDŽIB (ar) - onaj koji se odaziva
MUFID (ar) - koristan, unosan, probitačan
MUGDIM, MUKDIM (ar) - Hrabar, smio, preduzetan
MUHAMED (ar) - mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen
MUHAREM (ar) - zaštićen, nepovrediv, sačuvan, sveti, prvi mjesec muslimanskog kalendara
MUHIDIN - vidi Muhjidin
MUHJIDIN (ar) - preporoditelj, onaj koji oživljava vjeru
MUHIB (ar) - koji voli, ljubitelj
MUHSIN (ar) - dobročinitelj
MUJAN, MUJO, MUJČIN, MUJICA, MUJKAN - vidi Mustafa
MUJESIR (ar) - uspješan, onaj koji olakšava
MUKELEF (ar) - obavezan, zadužen
MUKEREM (ar) - počašćen
MUKIM (ar) - postojan
MUKRIM (ar) - onaj koji poštuje, onaj koji cijeni
MULAGA - naša kovanica izvedena od Mula = učen čovjek, teolog i aga
MULAIM (ar) - podesan, zgodan, povoljan
MUMIN (ar) - vjernik
MUNEVER (ar) - sjajan, svetao, osvetljen
MUNIB (ar) - onaj koji se Bogu obratio ili posvetio, pokajnik
MUNIR (ar) - sjajan, svetao
MUNSIF (ar) - ispravan, pravedan, karakteran, tolerantan
MUNTAZ (ar) - vanredan, odličan
MURADIF (ar) - drug, saputnik
MURAT (ar) - poželjan, namjeravan, ono sto se želi
MURID (ar) - učenik
MURIZ, MURIS (ar) - onaj koji nešto ostavlja u naslijeđe
MURSEL (ar) - izaslanik
MURTEZA (ar) - odabrani. Izvorno: Murtezan, Murto
MURUVET, MURVET (ar) - uljudan, čovječan, human
MUSA - ime Božijeg poslanika, onaj koji pluta po vodi
MUSAIB (ar) - miljenik, blag, drug
MUSANIF (ar) - pisac, autor
MUSAFIR (ar) - putnik, gost
MUSEBIH (ar) - onaj koji slavi Boga
MUSLIHUDIN (ar) - reformator, popravljač vjere. Izvorno: Muslija
MUSLIM (ar) - predan Bogu
MUSTAFA (ar) - odabran, odlikovan
MUŠIR (ar) - savjetnik, feldmaršal
MUVEDET (ar) - ljubav, naklonost
MUVEHID (ar) - monoteista
MUZAFER (ar) - koji uspijeva, pobjedonosan
MUZEJEN (ar) - ukrašen

NABIJA (ar) - protivan, suprotan, oprečan
NABIT (ar) - koji raste, mlad, svjež
NADIJA (ar) - nježan
NADIL (ar) - pobjednik
NADIM (ar) - pokajnik
NADIR (ar) - redak
NAFIZ (ar) - prodoran, djelotvoran
NAHRUDIN (ar) - rijeka vjere
NAIB (ar) - zastupnik, predstavnik
NAIL (ar) - dobitnik, koji je postigao željeni cilj
NAIM (ar) - mekan, nježan, bezbrižan
NAKIJA (ar) - čist
NAKIB (ar) - branilac, zaštitnik
NAMIK (ar) - koji ukrašava, dekoriše, lijepo piše. Izvorno Namko
NASAF (ar) - pravičan.
NASER (ar) - pomagač, zaštitnik
NASIB (ar) - vidi Nesib
NASIF (ar) - sluga, poslužitelj
NASIH (ar) - savjetnik
NASIR (ar) - pomagač, koji pomaže drugome
NASRUDIN (ar) - pomoć vjere
NAŠID (ar) - pjesnik, onaj koji poznaje
NAZIF (ar) - čist, uredan
NAZIH (ar) - dalek, udaljen
NAZIM (ar) - priređivač, organizator, pisac
NAZIR (ar) - inspektor, kontrolor
NAZMIJA (ar) - poetičan, pjesnički, sređen
NEDIB (ar) - koji oplakuje
NEDIM (ar) - prisni prijatelj
NEDŽAD (ar) - spas, izbavljenje, sigurnost. Izvorno Nedžo
NEDŽIB (ar) - plemenitog roda
NEDŽIM (ar) - zvijezda, svjež, mlad
NEDŽMIJA, NEDŽMO (ar) - vidi Nedžmudin
NEDŽMUDIN (ar) - zvijezda vjere
NEDŽVET (ar) - sigurnost, sloboda
NEFIS (ar) - skup, dragocen, tražen
NEHRUDIN (ar) - korito vjere
NEKIB (ar) - startješina, glava, predsjednik
NERIMAN (per) - junak. Izvorno Nermin
NERKEZ (per) - narcis, vrsta cvijeta
NERMIN (ar) - hrabar, junak, vitez
NESIB (ar) - sreća, sudbina, plemenit. Izvorno Nasib
NESIM (ar) - povjetarac, vjetrić
NESKO - vidi Nezir
NESUH (ar) - otmen, iskren, čist
NEŠAT (ar) - snažan, odlučan
NEVZET, NEVZAT, NEVZAD (per) - novorođenče
NEVRES (per) - mlad, svjež
NEZIM, NEZO (ar) - uredan, ljubak
NEZIR (ar) - propovjednik, opomena
NIHAD (ar) - karakter, narav, priroda
NIHAZ (ar) - napredak
NIJAZ (per) - onaj koji želi, molba, potreba
NISFET (ar) - polovina
NIZAM (ar) - red, poredak, sistem
NUDŽELIM (ar) - zvjezdica
NUH - ime Božijeg poslanika. Izvorno: Nuhan, Nuho, Nušo
NUMAN (ar) - crven, krv. Izvorno Numo
NURIDŽIHAN (ar'per) - svjetlo svijeta
NURIF (ar) - sjajan, svetao
NURIJA, NURUDIN (ar) - svetao, blistav. Izvorno: Nurkan, Nurko
NURULAH (ar) - svjetlo Allaha
NUSRET (ar) - pomoć, pobjeda
NUSRULAH (ar) - Allahova pomoć, pobjeda
NUŠO (ar) - vidi Nuh

 OMER (ar) - ime II halife. Izvorno: Omo, Omerica, Oma
ORHAN, OHRAN (tur) - car utvrđenja
OSMAN (ar) - ime III halife, mladunče divlje guske. Izvorno: Osmica, Osmo

PAŠAN (tur) - naša kovanica izvedena od  paša = visoki dostojanstvenik i aga. Izvorno: Pašo, Pašukan
PAŠAGA (tur) - naša kovanica nastala od paša i aga
PERTEF, PERTEV (per) - sjaj svetlost
PERVAN (per) - muško vlastito ime
PIRIJA (per) - čovjek u godinama, starac, pripadnik derviškog reda

RAGIB (ar) - koji žudi, čezne, teži za nečim
RAHIM (ar) - koji je milostiv, sažaljiv
RAHMAN (ar) - premilostiv. Izvorno Rahmo
RAIF (ar) - samilostan, blag, dobroćudan
RAMADAN (ar) - Ramazan. Izvorno Ramo
RAMIZ (ar) - okretan, figurativno se izražava
RASIM (ar) - pisar, bilježnik, slikar
RAŠID (ar) - na pravom putu, pravovjeran, pobožan
REDŽA, REDŽO, REDŽAD (ar) - nada, očekivanje
REDŽAIJA (ar) - koji se nada
REDŽEP (ar) - redžeb, (sedmi mjesec)
REDZIB (ar) - koji uvažava, poštuje
REFIK, REFKO (ar) - pratilac, saputnik, prijatelj
REHAD (ar) - blag, nježan, mekan
REIF (ar) - milostiv, blag, dobrodušan
REJHAN (ar) - mirisna biljka bosiljak
REKIB (ar) - stražar, kontrolor, nadzornik
REMZIJA (ar) - figurativan, simboličan. Izvorno Remzo
RESUL (ar) - vjesnik, glasnik
REŠAD, REŠO (ar) - ispravnost, razboritost, spoznaja
REŠID (ar) - pametan, koji je vođen pravim putem
REUF (ar) - milostan, saosjećajan, blag
REZAK (ar) - hranitelj
RIFAT (ar) - visok položaj, visost, čast
RIJAD (ar) - vježbanje, treniranje
RIZVAN, RIZO (ar) - zadovoljstvo
RUSTAN, RUSTEM (per) - najveći persijski junak, snažan
RUŠID, RUŠKO - Huršid
RUVEID (ar) - tiho, cvijetna zelena livada
RUŽDIJA (ar) - razborit, pravilan, ispravan

SABAHET (ar) – ljepotan, ljubak
SABAHUDIN (ar) - zora, osvit vjere
SABIR (ar) - postojan, strpljiv na nedaće
SABIT (ar) - čvrst, jak, stabilan
SABRIJA (ar) - strpljivi, suzdržan
SADIJA (ar) – srećni. Izvorno Sado
SADIK (ar) - iskren, istinit, vjeran
SADUDIN (ar) - sreća vjere
SADULAH (ar) - Božija sreća
SADRUDIN (ar) - srce, srž vjere, načelo vjere
SADŽID (ar) - onaj koji se klanja, divi, Bogu sedždu čini
SAFAUDIN (ar) – čistota vjere
SAFER (ar) – drugi mesec muslimanskog kalendara. Izvorno: Sefer
SAFET (ar) - najbolji dio, elita, jezgro, srž, suština. Pravilno Safvet
SAHIB (ar) - kolega, prijatelj, vlasnik
SAID, SAJID, SAIT, SAJIT (ar) - gospodar, glavar, koji obećava sreću
SAKIB (ar) - prodoran, oštrouman, sjajan
SALAHUDIN (ar) – blago, dobro vjere
SALIM, SALEM (ar) - zdrav, čitav, potpun, pravilan
SALIH (ar) - dobar, čestit, uredan, bogobojazan. Izvorno: Salko, Salkan, Salčin
SALIM (ar) – zdrav, čio. Izvorno Salem
SAJCIN, SALKAN, SALKO - vidi Salih
SALKO (ar) – vidi Salih
SAMED (ar) - prvak, koji podnosi glad i zeđ
SAMID (ar) - čvrst, trajan, koji gordo drži glavu
SAMIJA (ar) – uzvišen, visok
SAMIR (ar) - sagovornik, pripovjedač, noćobdija
SAMIT (ar) – koji ćuti, nijem
SAUD (ar) – muško vlastito ime
SEAD (ar) - srećni, dobar predznak, uspjeh. Izvorno Sejo
SEDAD (ar) - ispravan, tačan
SEFER (ar) - put, putovanje, zora
SEID, SEJID (ar) - srećan, blažen, uspješan
SEJDALIJA (ar) - sastavljeno do Sejd i Alija. Izvorno: Sejdo, Sejdija
SEJFUDIN (ar) - mač vjere, sablja. Izvorno: Sejfo, Sejfija
SEJFULAH (ar) - Božija sablja
SEJO – vidi: Sead i Seid
SELAM (ar) – spas, mir
SELIM (ar) - zdrav, čist, neokaljan
SELMAN (ar) – zdrav. Izvorno Selmo
SELVET (ar) - utjeha, mir
SEMIN (ar) - skupocjen, vrijedan, dragocjen
SEMIR (ar) - koji se noću zabavlja, noćobdija. Isto kao i Samir
SENAD, SENADIN (ar) – sjaj, veličina vjere.
SENAID (ar) - oslonac, autoritet
SERVET (ar) – bogatstvo, izobilje, čempres
SIDIK (ar) - veoma iskren, pouzdan, istinoljubiv, pravedan
SIFET (ar) - svojstvo, osobina, iskren prijatelj
SINAN (ar) - snaga, moć, sila, železni šiljak na koplju
SINANUDIN (ar) – oštrica, koplje vjere
SIRADŽ (ar) – vidi Siradžudin
SIRADŽUDIN (ar) – svetiljka. Izvorno Siradž
SIRIJA (ar) – tajanstveni, mistični
SKENDER (ar) - Aleksandar
SMAIL, SMAJIL, SMAIŠ, SMAJO – vidi Ismail
SUAD (ar) - srećan, koji ima sreće. Izvorno Sudo
SUBHIJA (ar) – zora, svanuće. Izvorno Subho
SUDO (ar) – vidi: Mesud i Suad
SULEJMAN (ar) – ime Božijeg poslanika, mudrac, miroljubiv. Izvorno Suljo, Suliman
SULHIJA (ar) – onaj koji je naklonjen miru, pacifista
SULTAN (ar) – car, vladar
SUNULLAH (ar) – Božija lasta

ŠABAN (ar) - VIII mesec muslimanskog kalendara. Izvorno Šabo
SAĆIR, ŠAKIR (ar) - koji se Allahu često zahvaljuje
ŠAHBAZ (per) – sivi soko
ŠAHIN (per) - soko
ŠAHSIVAR (per) – konjanik, vješt i okretan jahač
ŠAHSUDIN (per-ar) – čovjek vjere. Izvorno Šahzo
ŠEBIB (ar) - mlad
ŠEFIK (ar) - saosjećajan, brižljiv, nježan. Izvorno: Šefko, Šefkija, Fiko
ŠEFKET (ar) - samilost, brižljivost, nježnost. Pravilno Šefkat
ŠEHALIJA (ar) – dvojno ime šeh = starešina tekije, prvak, derviš i Alija
ŠEHAB (ar) – meteor, plamen, baklja. Isto kao Šihab
ŠEMSO, ŠEMSUDIN (ar) - sunčevo svjetlo, zlato, sunce vjere
ŠERIF (ar) - ugledan, čestit, plemenit
ŠEVAL (ar) - deveti mjesec muslimanskog kalendara
ŠEVKET (ar) – bojna sila, jačina, hrabrost, moć, snaga
ŠEFKIJA (ar) – onaj koji čezne za nečim. Izvorno: Šefko, Ševko
ŠIHAB (ar) – meteor, plamen, baklja, smio čovjek. Izvorno Šehab
ŠIHABUDIN (ar) – meteor vere, baklja vere
ŠINAS, ŠINAZ (per) – onaj koji zna
ŠIRMERD (per) – čovjek-lav
ŠUAJB – ime Božijeg poslanika
ŠUKRET (ar) – zahvala, pohvala, priznanje
ŠUKRIJA, ŠUĆRIJA (ar) – zahvalan Bogu. Izvorno: Šućo, Šućro, Šukro

TADŽUDIN (ar) – kruna vjere. Izvorno Tadžo
TAHIR (ar) - čist, neporočan, nevin. Izvorno: Tale, Tajko
TAHBIN (ar) - omiljen
TAIB, TAJIB (ar) – dobar, ugodan, izvrstan. Izvorno: Tajko
TAKSIM (ar) – zakletva, podjela
TALAT (ar) – uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, lik
TALIB (ar) - učenjak, student, koji traži znanje
TARIK (ar) - zvijezda Danica, onaj koji kuca, udara, noćni gost. Poglavlje iz Kur'ana
TEUFIK (ar) – naklonost, milost, pomoć od Allaha. Izvorno Tufo
TIFO (ar) – vidi: Atif
TIMUR (tur) - željezo, gvožđe
TOSUN (tur) – zdrav, jedar momak
TURKER (tur) – muško vlastito ime

UBEJD (ar) - ropčić
UBEJDULAH (ar) – Božiji ropčić
ULFET (ar) – ljubav, bliskost, prijateljstvo, drugarstvo
UVEJS (ar) – vuk. Izvorno: Veis, Veiz, Vejz
UZEIR, UZEJIR – ime Božijeg poslanika, pomoć

VADŽID (ar) - imućan, zaljubljen
VAHDET (ar) - jedinac, sam, samostalnost
VAHID (ar) - jedinstven, neuporediv, jedini
VAHJUDIN (ar) – otkrovenje vjere
VAKIJA (ar) – čuvar, zaštitnik
VAMIK (ar) – voljeni, drug
VASIF (ar) – onaj koji opisuje
VASIL (ar) - koji spaja, povezuje
VEDAD (ar) - ljubav, naklonost, prijateljstvo, simpatija
VEDŽID (ar) – ravnica, ravan
VEFIK (ar) – skladan, podesan, prijatelj
VEHAB (ar) – onaj koji poklanja, daruje
VEHBIJA (ar) – Bogom dani, od Boga darovani, nadaren, talentovan
VEHID (ar) - jedinstven, usamljen, jedini
VEHIDUDIN (ar) – jedinstvo vjere
VEJSIL (ar) – ime duhovnog vođe saračkog esnafa. Izvorno Vejso
VELID (ar) – dječak, novorođenče
VELIJA (ar) - prijatelj, pristalica, pomoćnik
VELIJUDIN (ar) – blizak vjeri
VEZIR (ar) – ministar, pomoćnik
VIDŽDAN (ar) – saznanje, savjest, strast, intuicija
VILDAN (ar) - novorođenčad, djeca

ZAFER (ar) - pobjeda, trijumf
ZAHID (ar) - uzdržljiv, odan Bogu
ZAHIR (ar) - vidljiv, ispoljava osjećanja, otvoren prema drugima
ZAID (ar) - koji se povećava, raste
ZAIM (ar) - vođa, starješina, predvodnik. Izvorno: Zajkan, Zajko, Zaja
ZAKIR (ar) - onaj koji zikr čini, koji pominje Božije ime
ZARIF (ar) - ljubak, nježan, elegantan, dosetljiv, oštrouman
ZEHRUDIN (ar) - cvijeće vjere
ZEKIR, ZEĆIR (ar) – ugledan, slavan, koji ima jaku memoriju
ZEJNIL (ar) - ukras poklonika. Skraćenica od Zejnulabidin
ZEJNUDIN (ar) - ukras, nakit vjere
ZEKERIJAH (ar) – vjerovesnik, onaj koji se sjeća Boga
ZEKIJA (ar) – čist od grijeha, nevin, bistar, dobar
ZERIN (ar) – zlatan, pozlaćen
ZIHNIJA (ar) – talentovani, umni
ZIJAUDIN (ar) - svjetlo vjere. Izvorno: Zijad, Zijah, Zija, Zijo
ZIJAD (ar) - mnogo, iznad svega, suviše. Vidi Zijaudin
ZIKRIJA, ZIĆRIJA (ar) – onaj kojeg pominju, kojeg se sjećaju
ZIKRET (ar) - uspomena, sjećanje, slava
ZIRO (ar) – vidi Nezir
ZUBEJR (ar) – cjelokupan, ljepotan, pismo
ZUFER (ar) – junak, darežljiv čovjek, gospodin
ZUHDIJA (ar) – uzdržan, pobožan
ZUHEJR (ar) - cvjetić
ZULFIKAR (ar) - oličenje junaštva. Izvorno: Zulfo, Zulk

(Portal Svijetislama.blogerr.ba)

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti  
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio