Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Zanimljivosti:
 
LAKETE IZ SELA PLUŽINA
30. 03. 2011.

Lakete su stara srpska porodica, porijeklom iz zaleđa Boke Kotorske (Crna Gora). Njihov prapredak harambaša Laketa pominje se u prepisci s mletačkim providurom u Kotoru iz daleke 1686. i 1687. godine. Pisma se čuvaju u Istorijskom arhivu u Kotoru, pisana na srpskom i latinskom jeziku.

U pismu harambaša Laketa obavještava providura o svojim zaslugama za Mletačku Republiku. Njegovih pet sinova, od kojih je jedan kaluđer, bore se za Republiku. Sa družinom od 200 ljudi, napao je i popalio Gacko. Usput mu javlja da je pridobio za borbu protiv Turaka ove porodice: Kuce, Pipere, Bjelopavliće, Brđane, a da je za nagradu dobio šest cekina i pet bala. Harambaša je znao stizati do Sarajeva, pljačkao je dvor bosanskog paše i vraćao se nazad kući. Dubrovčanima je poručivao: ”Sva je Hecegovina moja!” Harambašin praunuk Petar, poslije burnih vremena stiže sredinom XVIII vijeka, u Crvenik selo Bratac kod Nevesinja. Odatle pod pritiskom Turaka prelaz u selo Plužine.

Sve Lakete potiču iz sela Plužina. Slave slavu Svetog Jovana Krstitelja 20. januara. Profesor Nikola Vladov Laketa uradio je i geneaološko stablo Laketa. Evo kako ono izgleda u skraćenoj verziji:

 1.Nebojsa-sin > 2. Nikola-otac > 3. Vlado-djeda > 4. Jovan-pradjeda > 5. Đoko-čukundjeda > 6. Lako-kurlebalo > 7. Ilija-sukurdov > 8. PETAR- kurdjel >.Askurddjel?

(Portal Damjanovic.org)

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti  
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio