Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Zanimljivosti:
 
SVI BOSANSKI VLADARI
31. 03. 2015.

Ko su sve bili bosanski vladari? Portal Dzemat-enns.at sačinio je spisak imena svih bosanskih vladara, od bana Borića do posljednjeg turskog paše - Hafiz Ahmed-paše 1878. godine. Evo ko je sve vladao Bosnom.

Bričević dinastija:

Ban Borić 1154 - 1163.

Bosna dio Bizantijskog carstva; bizantski carevi i bosanski banovi:

Manuel I Komnen 1163 – 1180.
Kulin Ban 1172 – 1180.

Kulinić dinastija:

Kulin Ban 1180. - 1204.
Ban Stjepan 1204. - 1232.
Ban Matej Ninoslav 1232. - 1253.

Kotromanić dinastija:

Prijezda I 1254 – 1287.
Prijezda II 1287 – 1290.
Stjepan I Kotromanić 1267 – 1313.
Stjepan II Kotromanić 1314 – 1353.
Tvrtko I Kotromanić 1353 – 1366.
Stjepan Vuk 1366 – 1367.
Tvrtko I Kotromanić 1367 – 1391. (Vraćen na prijestolje. 1377. godine Tvrtko I uzima titulu kralja)
Stjepan Dabiša 1391 – 1395.
Jelena Gruba 1395 – 1398.
Stjepan Ostoja 1398 – 1404.
Tvrtko II Kotromanić 1404 – 1409.
Stjepan Ostoja (Vraćen na prijestolje) 1409 – 1418.
Stjepan Ostojić 1418 – 1420.
Tvrtko II Kotromanić (Vraćen na prijestolje) 1421 – 1433.
Radivoj Ostojić 1421 – 1433.
Tvrtko II Kotromanić (Vraćen na prijestolje) 1435 – 1442.
Stjepan Tomaš 1443 – 1461.
Stjepan Tomašević 1461 – 1463.

Bosansko Krajište 1392-1463:

Paša Jigit-beg 1392 – 1414.
Ishak-beg 1414 – 1439.
Himmeti-Zade Nesuh-beg 1439 – 1454.
Isa-beg Ishaković 1454 – 1463.

Bosna Sandžak 1463-1580:

Minnetoglu Mehmed-beg 1463 – 1464.
Isa-beg Ishaković 1464 – 1470.
Ajas-beg 1470 – 1474.
Sinan-beg 1474.
Arnaut Davud-beg 1474 – 1475.
Bali-beg Malkočević 1475 – 1477.
Skender-beg Mihaloglu 1477 – 1479.
Arnaut Davud-paša 1479 – 1480.
Skender-beg Mihaloglu 1480 – 1482.
Jahja-beg 1482 – 1483.
Ajas-paša 1483 – 1484.
Mehmed-beg Ishaković 1484 – 1485.
Sinan-beg 1485 – 1490.
Hadum Jakub-paša 1490 – 1493.
Jahja-paša 1493 – 1496.
Feriz-beg 1496 – 1498.
Skender-paša Mihaloglu 1498 – 1505.
Feriz-beg 1505 – 1512.
Hadum Sinan-beg Borovinić 1512 – 1513.
Junus-beg 1513 - 14. april 1515.
Mustafa-paša Skenderpašić 14. oktobar 1515 - 17. april 1516.
Gazi Hasan-beg 17. april 1516 – 1517.
Gazi Mehmed-beg Mihalzade 1517 – 1519.
Gazi Bali-beg Jahjapašić 1519 - 15. septembar 1521.
Gazi Husrev-beg 15. septembar 1521 – 1525.
Gazi Hasan-beg 1525 – 1526.
Gazi Husrev-beg 1526 – 1534.
Ulama-paša 1534 – 1536.
Gazi Husrev-beg 1536 - 18. juni 1541.
Ulama-paša 18. juni 1541 – 1547.
Sofi Ali-beg 1547 – 1549.
Muhamed-han Zulkadrioglu 1549 – 1550.
Hadim Ali-beg 1550 – 1551.
Sofi Mehmed-paša 1551 – 1553.
Hadim Gazi Ali-paša 1553.
Dugali Malkoć-beg 1553 – 1554.
Kara Osman-han 1554 – 1555.
Kara Mustafa-beg Sokolović 1555 – 1557.
Hamza-beg Biharović 1557 – 1561.
Hasan-beg Sokolović 1561 – 1562.
Sinan-beg Boljanić 1562 – 1564.
Mustafa-beg Sokolović 1564 – 1566.
Mehmed-beg Sokolović 1566 – 1568.
Ferhad-beg Desisalić 1568 - 25. juni 1568.
Mehmed-beg Sokolović 25. juni 1568 – 1574.
Ferhad-beg Sokolović 1574 – 1580.

Bosna Vilajet 1580-1878:

Gazi Ferhad-paša Sokolović 1580 – 1588.
Sehsuvar-paša 1588.
Halil-paša 1588 – 1590.
Sufi Mehmed-paša 1590 – 1591.
Gazi Hasan-paša Predojević 1591 - 22. juni 1593.
Mustafa-paša Ajaspašić 22. juni 1593 – 1594.
Mihalidži Ahmed-paša 1594 – 1594.
Husein-paša Boljanić 1594 – 1595.
Arpad Ismail-paša 1595 – 1595.
Ajardi Mehmed-paša 1595 – 1596.
Hafiz Ahmed-paša 1596 – 1596.
Hodaverdi-paša 1596 – 1597.
Idris-paša 1597 – 1597.
Gazi Hasan-paša Tiro 1597 – 1598.
Ahmed-paša Dugalić 1598 – 1599.
Derviš-paša Bajazidagić 1599 – 1600.
Sofi Sinan-paša 1600 – 1601.
Tatar Mehmed-paša 1601 – 1602.
Derviš-paša Bajazidagić 1602 – 1602.
Dželali Hasan-paša 1602 – 1604.
Ahmed-paša Dugalić 1604 – 1605.
Hadim Husrev-paša 1605 – 1606.
Gurdži Mehmed-paša 1606 – 1608.
Sofi Sinan-paša 1608 – 1608.
Kuršumdži Mustafa-paša 1608 – 1609.
Ibrahim-han Sokolović 1609 – 1610.
Kuršumdži Mustafa-paša 1610 – 1612.
Karakas Mehmed-paša 1612 – 1613.
Iskender-paša 1613 – 1615.
Abdulbaki-paša 1615 – 1616.
Iskender-paša 1616 – 1618.
Kuršumdži Mustafa-paša 1618 – 1619.
Ibrahim-han Sokolović 1619 – 1620.
Baltadži Mehmed-paša 1620 – 1621.
Bajram-paša 1621 – 1622.
Sarhoš Ibrahim-paša 1622 – 1622.
Bajram-paša 1622 – 1623.
Murteza-paša 1622 – 1626.
Gazi Mustafa-paša 1626 – 1627.
Arnaut Ali-paša 1627 – 1627.
Bećir-paša 1627 – 1628.
Abaza Mehmed-paša 1628 – 1629.
Hersek Murat-paša 1629 – 1630.
Mehmed-paša Papasoglu 1630 – 1632.
Hattat Hasan-paša 1632 – 1632.
Arnaut Mustafa-paša 1632 – 1633.
Hattat Hasan-paša 1633 – 1634.
Sulejman-paša Mostarac 1634 – 1635.
Salih-paša Mostarac 1635 – 1638.
Mehmed-paša Vućo 1638 – 1639.
Sahin Hasan-paša 1639 – 1640.
Kuršumdži Mehmed-paša 1640 – 1641.
Deli Husein-paša 1641 - 1644.
Vojnik Ahmed-paša 1644 – 1644.
Varvar Ali-paša 1644 – 1645.
Sahindži Omer-paša 1645 – 1646.
Gabeleli Ibrahim-paša 1646 – 1647.
Tekeli Mustafa-paša 1647 – 1648.
Derviš Mehmed-paša 1648 – 1648.
Hasan-paša Memibegović 1648 – 1650.
Mehmed-paša Defterdarević 1650 – 1650.
Fadil Ahmed-paša Maglajlija 1650 – 1651.
Jadigar Mustafa-paša 1651 – 1651.
Fadil Ahmed-paša Maglajlija 1651 – 1652.
Sijavus-paša 1652 – 1652.
Fadil Ahmed-paša Maglajlija 1652 – 1654.
Delak Mustafa-paša 1654 - 28. februar 1656.
Ermeni Sulejman-paša 28. februar 1656 - 22. novembar 1656.
Fadil Ahmed-paša Maglajlija 22. novembar 1656 - 12. decembar 1656.
Sejdi Ahmed-paša 12. decembar 1656 - 24. mart 1659.
Melek Ahmed-paša 24. mart 1659 - 24. februar 1660.
Serdar Gazi Ali-paša 24. februar 1660 – 1663.
Ismail-paša 1663 - 1. august 1664.
Arnaut Mustafa-paša 1. august 1664 – 1665.
Muharem-paša 1665 - 9. novembar 1665.
Suhrab Mehmed-paša 9. novembar 1665 – 1666.
Kose Ali-paša 1666 – 1668.
Ibrahim-paša Tesnjak 1668 – 1669.
Mufettis Mehmed-paša 1669 – 1670.
Mahmud-paša Maglajlija 1670 – 1671.
Husein-paša Džanpoladzade 1671 – 1672.
Arnaut Kodža Ibrahim-paša 1672 – 1672.
Kemankes Sulejman-paša 1672 – 1673.
Kara Mehmed-paša 1673 – 1675.
Hadzi Bećir-paša 1675 – 1677.
Defterdar Ahmed-paša 1677 – 1678.
Arnaut Kodža Ibrahim-paša 1678 - 26. oktobar 1678.
Arnaut Kodža Halil-paša 26. oktobar 1678 – 1679.
Defterdar Ahmed-paša 1679 – 1681.
Abdurahman-paša 1681 – 1682.
Hizr-paša 1682 - 11. oktobar 1683.
Ahmed-paša Osmanpasaoglu 11. oktobar 1683 – 1684.
Hersek Osman-paša 1684 – 1684.
Funduk Mustafa-paša 1685 – 1685.
Sijavus-paša 1685 – 1686.
Mehmed-paša Atlagić 1686 – 1688.
Topal Gazi Husein-paša 1688 – 1688.
Jegen Osman-paša 1688 – 1688.
Topal Gazi Husein-paša 1688 – 1689.
Bujuk Džafer-paša 1689 – 1692.
Bošnjak gazi Mehmed-paša 1692 – 1697.
Sari Ahmed-paša 1697 – 1698.
Daltaban Gazi Mustafa-paša 1698 – 1698.
Kose Halil-paša 1698 – 1702.
Sejfullah-paša 1702 - 12. oktobar 1703.
Dogramadži Mehmed-paša 12. oktobar 1703 - 6. mart 1704.
Elći Ibrahim-paša 6. mart 1704 - 21. august 1705.
Sirke Osman-paša 21. august 1705 - 20. juni 1708.
Mustafa-paša Ferhadpašić 20. juni 1708 – 1709.
Sefer-paša Maglajlija 1709.
Karajilan Ali-paša 1709 – 1711.
Sari Ahmed-paša 1711 – 1712.
Arnaut Ali-paša 1712 – 1713.
Mehmed Numan-paša Ćuprilić 1713 – 1715.
Sari Mustafa-paša 1715 - 13. januar 1716.
Uzun Hadži Jusuf-paša 13. januar 1716 - 19. juli 1716.
Kabakulak Ibrahim-paša 19. juli 1716 - 28. august 1716.
Kara Mustafa-paša 28. august 1716 - 10. juni 1717.
Mehmed Numan-paša Ćuprilić 10. juni 1717 - 18. august 1718.
Defterdar Emin Osman-paša 18. august 1718 - 10. mart 1720.
Topal Osman-paša 10. mart 1720 – 1720.
Abdullah-paša Muhsinzade 1720 – 1727.
Topal Osman-paša 1727 – 1728.
Gazi Ahmed-paša Rustempašić 1728 – 1730.
Topal Osman-paša 1730 – 1728.
Sirke Osman-paša 1730.
Hadži Ibrahim-paša 1730 - 11. oktobar 1733.
Abdullah-paša Muhsinzade 11. oktobar 1733 – 1735.
Ali-paša Hekimoglu 1735 – 1740.
Abdullah-paša Muhsinzade 1740 – 1741.
Ajvaz Gazi Mehmed-paša 1741 – 1742.
Jegen Mehmed-paša 1742 – 1744.
Ali-paša Hekimoglu 1744 - 6. oktobar 1745.
Bostandži Sulejman-paša 6. oktobar 1745 - 28. april 1746.
Ali-paša Hekimoglu 28. april 1746 - 1. april 1748.
Abdullah-paša Muhsinzade 1. april 1748 - 25. april 1748.
Kodža Hadži Bećir-paša 25. april 1748 - 7. juli 1750.
Seid Abdullah-paša 17. juli 1750 – 1751.
Serif Halil-paša 1751 - 18. april 1752.
Hadži Seid Ahmed-paša Ćuprilić 18. april 1752 - 10. decembar 1752.
Hadzi Mehmed-paša Kukavica 10. decembar 1752 - 6. decembar 1756.
Sopasalan Ćamil Ahmed-paša 6. decembar 1756 - 28. august 1757.
Hadži Mehmed-paša Kukavica 28. august 1757 - 13. august 1760.
Mehmed-paša Muhsinzade 13. august 1760 - 8. april 1764.
Maldovan Ali-paša 8. april 1764 - 24. mart 1765.
Kapudan Mehmed-paša 24. mart 1765 - 11. april 1766.
Hadži Seid Ahmed-paša Ćuprilić 11. april 1766 - 5. mart 1767.
Silahdar Mehmed-paša 5. mart 1767 - 9. decembar 1770.
Mehmed-paša Muhsinzade 9. decembar 1770 - 7. septembar 1772.
Osman-paša Topaloglu 7. septembar 1772 - 11. oktobar 1773.
Dagistanli Ali-paša 11. oktobar 1773 - 25. januar 1775.
Silahdar Mehmed-paša 25. januar 1775 - 20. maj 1777.
Dagistanli Ali-paša 20. maj 1777 - 24. juli 1778.
Silahdar Mehmed-paša 24. juli 1778 - 21. oktobar 1779.
Nišandži Mustafa-paša 21. oktobar 1779 - 15. novembar 1780.
Silahdar Abdulah-paša 15. novembar 1780 - 3. novembar 1785.
Ajdosli Kara Mehmed-paša 4. mart 1785 - 13. maj 1785.
Ismail-paša 13. maj 1785 - 28. juli 1785.
Morali Ahmed-paša 28. juli 1785 - 2. mart 1786.
Selim Sirri-paša 2. mart 1786 - 21. decembar 1787.
Agribozli Bećir-paša 21. decembar 1787 - 29. april 1789,
Arslan Mehmed-paša 29. april 1789 - 15. oktobar 1789,
Mehmed-paša Miralem 15. oktobar 1789. - 18. decembar 1789.
Hadži Salih-paša 18. decembar 1789 - 5. januar 1791.
Jusuf-paša 5. januar 1791 - 9. mart 1791.
Hadži Salih-paša 9. mart 1791 - 30. decembar 1792.
Husamudin-paša 30. decembar 1792 - 28. maj 1797.
Perisan Mustafa-paša 28. maj 1797 - 14. februar 1799.
Gurdži Hadži Osman-paša 14. februar 1799 - 22. april 1799.
Vanli Mehmed-paša 22. april 1799 - 3. august 1799.
Zihneli Hadži Hasan-paša 3. august 1799 - 15. septembar 1799.
Vanli Mehmed-paša 15. septembar 1799 - 9. april 1801.
Hakki Hadži Mehmed-paša 9. april 1801 - 2. septembar 1801.
Vanli Mehmed-paša 2. septembar 1801 - 12. septembar 1801.
Bećir-pašsa 12. septembar 1801 - 8. januar 1802.
Gurdži Hadži Osman-paša 8. januar 1802 - 6. februar 1802.
Bećir-paša 6. februar 1802 - 6. januar 1805.
Mustafa-paša Smailpašić 6. januar 1805 - 25. mart 1806.
Husrev Mehmed-paša 25. mart 1806 - 20. januar 1808.
Ibrahim Hilmi-paša 20. januar 1808 - 4. mart 1813.
Ali-paša Darendeli 4. mart 1813 - 30. mart 1815.
Hursid Ahmed-paša 30. mart 1815 - 27. oktobar 1815.
Sulejman-paša Skopljak 27. oktobar 1815 - 23. januar 1818.
Morali Bećir-paša 23. januar 1818 - 29. januar 1818.
Derviš Mustafa-paša 29. januar 1818 - 27. juli 1819.
Mehmed Ruždi-paša 27. juli 1819 - 8. decembar 1819.
Ali Dželaluddin-paša 8. decembar 1819 - 28. novembar 1822.
Šerif Selim Siri-paša 28. novembar 1822 - 12. maj 1826.
Belenli Hadži Mustafa-paša 12. maj 1826 - 22. decembar 1826.
Abdurahim-paša 22. decembar 1826 - 18. august 1828.
Morali Ali Namik-paša 18. august 1828 - 27. juni 1831.
Vedžihi Ibrahim-paša 27. juni 1831 - 14. oktobar 1831 .

Bosna de facto autonomna 14.10.1831-04.06.1832 .

Husein-kapetan Gradašćević 14. oktobar 1831 - 4. juni 1832. Bosna- 1832-1878.

Mahmud Hamid-paša 4. juni 1832 - 24. juni 1833.
Davud-paša 24. juni 1833 - 13. juli 1835.
Mehmed Vedžihi-paša 13. juli 1835 - 28. septembar 1840.
Mehmed Husrev-paša 28. septembar 1840 - 6. novembar 1840.
Morali Ćamil Mehmed-paša 6. novembar 1840 - 11. novembar 1844.
Osman Nuri-paša 11. novembar 1844 - 1. novembar 1845.
Hadži Camil-paša 1. novembar 1845 - 4. juli 1847.
Mehmed Tahir-paša 4. juli 1847 - 22. maj 1850.
Čerkez Hafiz Mehmed-paša 22. maj 1850 - 16. novembar 1850.
Hajrudin-paša 16. novembar 1850 - 8. mart 1852.
Velijudin-paša 8. mart 1852 - 14. septembar 1852.
Mehmed Hursid-pasa 14. septembar 1852 - 26. oktobar 1856.
Rešid Mehmed-paša 26. oktobar 1856 - 1. juli 1858.
Kani Mehmed-paša 1. juli 1858 - 18. septembar 1858.
Arnaut Mehmed Akif-paša 18. septembar 1858 - 18. novembar 1858.
Kani Mehmed-paša 18. novembar 1858 - 10. juni 1859.
Osman Mahzar-paša Skopljak 10. juni 1859 - 23. januar 1861.
Topal Serif Osman-paša 23. januar 1861 - 21. januar 1869.
Omer Fevzi-paša 21. januar 1869 - 17. februar 1869.
Topal Šerif Osman-paša 17. februar 1869 - 25. maj 1869.
Safvet-paša 25. maj 1869 - 27. april 1871.
Arnaut Mehmed Akif-paša 27. april 1871 - 10. septembar 1871.
Mehmed Asim-paša 10. septembar 1871 - 23. august 1872.
Mehmed Rašid-paša 23. august 1872 - 7. novembar 1872.
Mustafa Asim-paša 7. novembar 1872 - 27. novembar 1873.
Arnaut Mehmed Akif-paša 27. novembar 1873 - 6. april 1874.
Derviš Ibrahim-paša 6. april 1874 - 4. septembar 1875.
Ahmed Hamdi-paša 4. septembar 1875 - 30. oktobar 1875.
Čerkez Reuf-paša 30. oktobar 1875 - 6. januar 1876.
Jenisehirli Ibrahim-paša 6. januar 1876 - 7. juli 1877.
Mehmed Nazif-paša 7. juli 1877 - 18. maj 1877.
Ahmed Mahzar-paša 18. maj 1877 - 12. juli 1878.
Hafiz Ahmed-paša 12. juli 1878 - 20. august 1878.

(Portal dzemat-enns.at)

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti  
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio