Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Zanimljivosti:
 
KAKO SU FORMIRANA SRPSKA PREZIMENA
22. 03. 2017.

Prezimena u srpskom narodu su brojna i raznovrsna. Stvarana su u različitim političkim, istorijskim, ekonomskim i društevnim uslovima. Postojalo je više različitih principa za njihovo formiranje. Posebnu grupu prezimena sačinjavaju ona koja su stvorena pomoću nastavaka ović, ević ili ić.

Prezimena sačinjena na ovaj način, po pravilu, sadrže tri elementa: prezimensku osnovu, prisvojni dodatak ov ili ev i deminutivni nastavak ić. Prezimenska osnova može da bude različita, najčešće je to lično ime rodonačelnika familije.U najvećem broju slučajeva to je očevo, dedino ili ime nekog muškog pretka u direktnoj liniji srodstva. Pobočna linija srodstva javlja se samo u izuzetnim slučajevima. Osnivač prezimena ne mora uvijek da bude krvni srodnik. Ponekad to može da bude usvojitelj, staratelj, dobročinitelj itd. Jedno od tipičnih prezimena ove grupe jeste patronim Jovanović. Za njega se smatra de je jedno od najčešćih prezimena. Prezimensku osnovu Jovanović čini rodonačelnikovo lično ime Jovan. Na njega je dodat posesivni nastavak ov, koji označava pripadanje. Potom je pridodan i deminutivni nastavak ić, koji znači maleni, mladi.U konkretnom slučaju je Jovanović, Jovanov mladenac, sin, potomak.

Osim nastavka ov, primenjuje se i prisvojni dodatak ev, koji ima isto značenje. Koji će nastavak biti primenjen, zavisi od ličnog imena od kojeg se formira prezime.U slučaju da se rodonačelnik određene familije zvao, naprimjer, Radić, primijeniće se nastavak ev, a zatim dodatak ić. Tako je nastalo prezime Radičević. Osim ličnog imena prezimensku osnovu mogu da čine i drugi faktori. Najčešće se javljaju: zanimanje (kovač, kolar), lične osobine (brka, čosa), etnička pripadnost (Bugarin, Cincarin), vojno zvanja (kaplar, kapetan), crkveno zvanje (pop, klisar), mjesto odakle je doseljen (Erdelj, Srem) itd. I u ovom slučaju se prezimena izvode po istom principu, kao i kada je u pitanju lično ime. Stoga se u konkretnim slučajevima javljaju prezimena: Kovačević, Kolarević, Brkić, Čosić, Bugarinović, Cincarević, Kaplarević, Kapetanović, Popović, Klisarević, Erdeljanović, Sremčević itd.

Ponekad se prezimena formiraju i po takozvanom "skraćenom" postupku. U tom slučaju se izostavlja prisvojni elementi ov i evi odmah se dodaje deminutivni nastavak ić. Tada se umjesto Jovanović sreće Jovanić, Stamenović-Stamenić, Bojanović-Bojanić... Skraćena prezimena su skoro pravilo, kada se izvode od hipokoristika (ime od milja) i to u onim sredinama gdje se ona završavaju na a (Đura-Đurić, Pera-Perić, Jova-Jović). To je slučaj i sa muškim ličnim imenima (kao osnovom prezimena) kada se mijenjaju po takozvanoj  ženskoj deklinaciji: Ivo, e; Luka, e itd. U sredinama gdje se hipokoristična imena završavaju na o (takozvani erski krajevi), javljaju se prezimena Đurović, Perović, Jovović.

Kada su u pitanju matronimi (po ženskom pretku) skraćena procedura predstavlja opšte pravilo. Na žensko lično ime dodaje se samo deminutivni dodatak ić i prezime je gotovo. Ovaj princip dosljedno se primjenjuje i kada su u pitanju izvorna narodna imena i kalendarski antroponimi. Od nekih slovenskih imena izvedena su prezimena Zorić, Višnjić, Nadeždić i druga, a od kalendarskih Šarić, Marić, Femić.

Ovo je samo jedan od načina za formiranje srpskih prezimena.U srpskom imenoslovu postoji još različitih obrazaca za njihovo stvaranje. I on nije stvojstven samo Srbima već ga, manje ili više, koriste i ostali slovenski narodi.
Bez obzira što vrstu prezimena opisanu u prethodnom tekstu imaju i ostali slovenski narodi, ona su u srpskom narodu najčešća i najbrojnija.

 (Facebook.com)

 

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti  
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio