Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Zanimljivosti:
 
NESUH-AGA VUČJAK - VELIKI DOBROTVOR
25. 05. 2010.

Naučnik Karl Pać smatra da Vučjaci vode porijeklo od stare bosanske plemičke porodice, ali za tu tvrdnju ne navodi izvor. Poznati član ove familije bio je Nesuh-aga Vučjak, veliki ljubuški i mostarski dobrotvor, o kome je malo pouzdanih podataka. Zna se da mu je ocu bilo ime Abdulah, da je bio dizdar 1558. i 1559. godine i da je tih godina sagradio dvije džamije, jednu u Ljubuškom, a drugu u Mostaru. Uz obje džamije Nesuh-aga je podigao i mektebe, što ukazuje da je tada oko tvrđave postojalo značajno naselje.
Prema svom prezimenu i imenu oca, Nesuh-aga je slavenskog porijekla.Otac Nesuh-age, Abdulah prihvatio je islam u periodu najvećeg uspona osmanskog osvajanja i masovnog prihvatanja islama. Ime Abdulah (sluga božji) na tarihu iznad ulaznih vrata njegove ljubuške džamije prikriva kršćansko porijeklo porodice Vučjak, kao i drugih porodica konvertita. Nesuh-agi je lako utvrditi raniju vjersku pripadnost, ali ne i njegovo rodno mjesto. Iako se svi izvori u kojima se Nesuh-aga spominje odnose i na ljubuško područje, ne može se sigurno tvrditi da je on rodom iz Ljubuškog ili okolice. Pored narodne predaje za ljubuško porijeklo govori njegovo emotivno vezivanje za rodni kraj. Naime, iako nije bio dizdar ljubuške tvrđave 1564. godine,u vakufnami je izdvojio posebna sredstva za popravak mosta na rijeci Trebižatu, kada to bude potrebno.
Nesuh-aga je bio dizdar ljubuške tvrđave prije 1558. godine. Tvrđava je tada bila
izuzetno važan strateški punkt za dalje osmansko prodiranje na zapad. Ne zna se kako
je Nesuh-aga dospio na taj položaj, da li kao plemić prihvatanjem islama ili je, po
mišljenju nekih historiografa, kao dječak odveden na sultanov dvor pri provođenju
devširme. Sposoban i strpljiv, brzo je stekao ugled i položaj, a u tome su mu pomogli i
njegovi zemljaci, kojih tada na sultanovom dvoru nije bilo malo. Nažalost, zbog
oskudnih izvora ne može se pratiti početak i tok njegove vojničke karijere. Pored
vakufname i džamijskog tariha, treći pouzdani pisani spomenik o Nesuh-agi, stariji od
njih, je jedan turski dokument iz dubrovačkog arhiva iz kojeg se saznaje da se
.Nesuh-aga, dizdar ljubuške tvrđave pojavio na sudu 30. januara 1549. godine da
podnese izvještaj o Dubrovčaninu Nikoli ubijenom u blizini Gabele.Time se pouzdano
potvrđuje da je Nesuh-aga bio dizdar ljubuške tvrđave deset godina prije izgradnje
džamije u Ljubuškom.
Ne zna se kada je Nesuh-aga promaknut na mjesto dizdara mostarske tvrđave, možda
1550. godine ili malo kasnije. Jedan dio roda Vučjaka ostao je u Ljubuškom, o čemu
svjedoči nekoliko berata koji potvrđuju da su članovi ove porodice bili mustahfizi
(čuvari ) ljubuške tvrđave. Članovi porodice Vučjak živjeli su u Ljubuškom skoro do
početka Drugog svjetskog rata. Neki su za vrijeme Austrougarske odselili u turski
grad Turgutlu gdje su, kao i sve druge ljubuške porodice, morali promijeniti
prezime. Tamo se zovu Učak.
Nesuh-aga je u Mostaru sagradio potkupolnu džamiju, u narodu poznatu kao džamija
pod lipom. Džamija se nalazi u blizini Sahat kule i Glavne ulice, u najužoj zoni
starog grada. Po arhitektonskoj vrijednosti je odmah iza Karadžoz-begove i Koski
Mehmed-pašine džamije. Gradili su je dalmatinski majstori kao i onu u Ljubuškom.
Nesuh-aga je imao dva sina.,Uvejs-agu i Hasana. Hasan je stanovao u mahali Zahum i
bio je član posade mostarske tvrđave. Neki historiografi tvrde da je Hasan, sin
Nesuhov, pod imenom Hasan ibn Nesuh al-Mostari bio poznati kaligraf i prepisivač
rukopisa. Jedna kći Nesuh-age bila je udata za bogatog Nezir-agu koji je podigao
predivnu kamenu džamiju sa munarom na Šemovcu. U vakufnami su navedena imena
Šemse-hatun, Selime-hatun i Zeliha-hatun umrlih prije 1564. godine za koje je vakif
odredio učenje po jednog džuza Kur'ana svakog dana. One su, svakako, bile u bliskoj
rodbinskoj vezi sa vakifom.
Nesuh-aga je zadržao pravo da do kraja života upravlja vakufom. Poslije njega odredio
je da nadzornik nad vakufom bude njegov najstariji potomak i da mutevelije, imami, hatibi, kajimi i drugi službenici vakufa budu isključivo iz njegove porodice i to najčestitiji među njegovim potomcima. To dokazuje da je i tada porodica Nesuh-age razgranala i da je imala dovoljno članova sposobnih da uspješno upravljaju tako velikim imetkom Ljubušakom.
Prvi mostarski kapetan Ahmed i svi kapetani Mostara u periodu od skoro 130 godina
(od 1706.do 1835. godine ) su potomci Nesuh-age. Kapetani Vučjaci su stanovali u
drevnoj kući sličnoj tvrđavi u dijelu Mostara koji se sada zove Kapetanovina, jer su
se neki od njih poslije 1850. godine prozvali Kapetanovići. Ne zna se godina njegove smrti. U blizini ulaza u njegovu džamiju u Mostaru nalazi se stari harem i ostaci njegovog turbeta. Navodi da je Nesuh-aga bio požeški sandžak-beg u vrijeme pisanja vakufname i da je zakopan u Požegi nemaju podršku ni u jednom pisanom izvoru.

(Prenijeto iz časopisa “Most”) 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti  
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio