Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Zanimljivosti:
 
KAKO SU BUTUROVIĆI DOBILI PREZIME
06. 01. 2018.

Prema mišljenju mnogih povjesničara, Buturovići vode porijeklo od znamenitoga paterena gosta Radina Buturovića koji je živio u 15. stoljeću u Seonici. U ovom mjestu njegovi potomci podigli su četiri konaka, nazvana po njihovim vlasnicima: Avdi-begov, Ibrahim-begov, Ahmed-begov i Adem-begov konak.

Kako su Buturovići dobili prezime?

O tome postoje dva predanja, od kojih je najvjerovatnije ono što ga prepričavaju članovi ovog roda, a u kome se kaže kako je jedan od najstarijih predaka Buturovića bio hrabri vojskovođa. Nakon oružane bitke, u kojoj se istakao, junaka pohvali njegov starješina, potapšavši ga po ramenu kazavši: „Butum beg“, što znači „Ovo je pravi beg“. Sve do kraja života predak Buturovića se hvalio tom titulom a nakon smrti njegove potomke, umjesto Butum begove, prozvaše iskrivljeno Buturovići.

Druga verzija nastanka prezimena Buturović je manje vjerovatna, a proizilazi iz ovog predanja. U davna vremena u Seonici je živio bogat beg kome je supruga stalno rađala žensku djecu. Pred jedan porod beg krenu u dalek lov a ženi reče da će je bogato nagraditi ako rodi sina, a ako rodi kćer neka ga ne čeka u kući.

Žena uskoro porodi jedan mijeh i u njemu devetero muške djece, što zabrinu begovicu koja je smišljala šta da uradi. Odluči da jednog sina zadrži za sebe a ostale da baci u rijeku. Jer, ako beg sazna za svih devetero sinova reći će joj da je butura, kako se zvala njihova keruša koja je okotila devetero psića. Pozva begovica svoju slugu i naredi joj da baci osam sinova u rijeku Neretvicu, ali da nikome to ne kazuje. Kad je sluga stigla do polja, koje se danas zove Buturovića polje, susretne bega koji je pitao šta to nosi, a ona odgovorila da nosi osam psića koje je okotila butura. Otvorivši sandučić, beg se iznenadi ugledavši osam svojih sinova. Pošto mu je sluga ispričala istinu o porodu, beg ode u osam sela i u svakom selu kod svojih kmetova ostavi po jednog sina da ih seljanke odgajaju. Vrativši se kući beg nagradi begovicu što mu je rodila devet sinova. Kad su navršili pet godina okupi u kući sve sinove te pozove begovicu da prepozna onoga kojeg je ona odgajala.

Saznavši za ovu istinu, narod devet begovih sinova prozva Buturovići, a polje gdje je beg susreo slugu sa osam sinova koje je trebalo baciti u Neretvicu, nazva Buturovića polje.

(Iz knjige "Genealoška istraživanja")

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti  
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio